İşe Başlamak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1-Sağlık Raporu

2-Bir adet nüfus cüzdan fotokopisi,

3-Yeni tarihli öğrenci belgesi,

4-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf(Renkli fotokopi kabul edilmez)

5-Banka Hesap IBAN No (Daire Başkanlığımızın belirlediği banka),

6-Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırma sözleşmesi(Daire başkanlığımız tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır.),

7-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi(Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacaktır.),

8-Disiplin cezası bulunmadığına dair belge,

9-Adli Sicil Kaydı,

10-Aile Durumu Bildirimi.

 

Not: Birimlerde çalışacak öğrencilerin işe başlamak için gerekli belgeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.